Köpa bostad i Spanien

 • RESERVATIONSKONTRAKT

  Ett kontrakt (Contrato de Reserva) som fastställer pris och betalningsvillkor, varpå köparen betalar 6 000 Euros betalas som en deposition. Objektet tas då bort från marknaden under reservationsperioden (ca 8-14 dagar) och dokumentation inhämtas från fastighetsregistret för att försäkra sig om att alla uppgifter är korrekta.

 • JURIDISK UNDERSÖKNING AV OBJEKTET

  Advokaten kontrollerar att allting kring objektet stämmer, att alla tillstånd och licenser från kommunen är i ordning och att det inte finns några inteckningar, skulder, hyresgäster och/eller belastningar registrerade på objektet.

 • KÖPEAVTAL

  Efter den juridiska kontrollen kan köparen och säljaren signera köpeavtalet (Contrato de Compraventa). Vid signering av avtalet betalar köparen handpenningen, oftast 10% av objektets köpeskilling. Avtalet är ofta detaljerat och innehåller en juridisk beskrivning av själva egendomen, köparens och säljarens uppgifter, köpesumma, beräknat datum för undertecknande av handlingen och andra juridiska klausuler.

 • TILLTRÄDE - LAGFART

  Säljare och köpare skall framför notarien skriva under objektets lagfart (Escritura de Compraventa). Vid påskrift av lagfart övergår ägandet av objektet från säljare till köparen. Återstående köpeskilling betalas och nycklar överlämnas till den nya ägaren.

 • REGISTRERING

  Efter påskrift lämnas lagfarten till fastighetsregistret, där objektet officiellt blir registrerat i den nya ägarens namn. Det är också nu som omkostnader, avgifter, överföringsskatt och övriga lagfartskostnader regleras. Hela processen utförs av din advokat som också hjälper till med att föra över alla löpande kontrakt som el, vatten, ägarförening och skatter i ditt namn.