Den spanska fastighetsmarknaden (vi håller oss på Solkusten i denna blogg) har tidigare drabbats hårt av kriser. Senast 2008 som slog hårt och var orsakad av upplåsta värden och hög belåning tillsammans med politiska beslut som hade stimulerat byggandet av bostäder.

Sveriges erfarenheter av fastighetskriser, tex i början på nittitalet. Då föll fastighetspriserna kraftigt efter en kraftig prisökning under åttitalet bla pga avreglering av kreditmarknaden. Under nittiotalet föll priserna som ett svar på åttitalet osunda uppgång, kryddat med bankkriser och valutaspekulationer som drev upp räntan.

”Fastighetsbubblan” som vi ser idag i Sverige är bla orsakad av att man har tagit för givet tillgången till låga räntor för bostadslånen. Detta tillsammans med frikostiga ränteavdrag, amorteringsfria bostadslån samt avskaffandet av fastighetsskatten, har gjort att priserna stigit för mycket. Även om det finns gemensamma nämnare så är nittio talets och dagens kris orsakad av olika saker.

Sedan den förra krisen har den spanska regeringen vidtagit flera åtgärder för att inte hamna där igen. Den tidigare marknaden sanerades och man byggde upp en ny marknad från grunden. Många köpare betalar idag sina bostäder med en större andel eget kapital och de bostäder som används som säkerhet för bostadslån har under de senaste åren värderats med större försiktighet. Detta för att inte skapa en ny bostadsbubbla.

Den spanska marknaden på solkusten håller också på att förändras. Mer permanent boende och ett konstant behov av uthyrning i andra hand mildrar tillsammans med politiska åtgärder risken för fastighetskris. Det finns också ett konstant inflöde av företagare som drar med sig en efterfrågan av bra bostäder.

Vill du ha hjälp att hitta ditt drömboende - hjälper vi på Homenetspain genom hela processen.