Nu i november/december blir det mer påtagligt hur ljuset påverkar din hälsa och din energi och det är en av anledningarna till varför så många väljer att bosätta sig på Costa del Sol. Solens generösa närvaro här skapar inte bara en vacker miljö, utan bidrar också till en hälsosam livsstil.

För det första påverkar ljuset vår biologiska klocka och reglerar vår dygnsrytm. Solens naturliga ljus är en viktig faktor för att upprätthålla en stabil sömn-vakencykel. Exponering för dagsljus på morgonen som nu går upp ca 7.30 signalerar till kroppen att det är dags att vakna och vara alert, medan mörkret som infinner sig vid 18 tiden på kvällen främjar produktionen av sömnhormonet melatonin.

Dessutom har solljus dokumenterade hälsofördelar, särskilt när det gäller produktionen av D-vitamin i huden. Denna vitamin är avgörande för benhälsa och immunsystemets funktion. Människor som bor på platser med överflödigt solljus har ofta högre nivåer av D-vitamin, vilket kan minska risken för olika hälsoproblem.

Ljusets påverkan sträcker sig också till det psykiska välbefinnandet. Många upplever en förbättring av sitt humör och sin mentala hälsa när de regelbundet exponeras för naturligt ljus. Solens strålar stimulerar produktionen av serotonin, ett neurotransmittor som påverkar vår stämning och känsla av lycka. Det är därför inte förvånande att människor på Costa del Sol ofta beskriver sig själva som mer glada och avslappnade.

Sammanfattningsvis är ljuset en grundläggande komponent för vår övergripande hälsa och välbefinnande. På Costa del Sol blir solen inte bara en naturlig resurs utan också en källa till livsglädje och harmoni för dem som väljer att kalla denna soliga region sitt hem. Att omge sig med ljus, särskilt det generösa solskenet på Costa del Sol, är ett beslut som påverkar både kropp och själ positivt, och det är en av de många anledningarna till att människor dras till detta soliga paradis.